Skip to main content

Om SPC Strømstad

Mange personer, bedrifter og institusjoner i Skandinavia har jobbet i 30-40 år for å øke holdbarheten til konstruksjoner i betong og metall. Denne kunnskapen er det viktig å formidle til flest mulig, og derfor ble Surface Protection Academy etablert i 2010. Personer med 30-40 års kompetanse om overflatebeskyttelse, vedlikehold og rehabilitering av betong og metall skal kunne formidle om mulighetene til å spare penger og samtidig redusere miljøbelastningen.

Kunnskapsoverføring har skjedd over 13 år gjennom bl.a.

  • Opplæring i lokaler – flere enn 1000 personer
  • Fjernundervisning – flere enn 1000 personer
  • Surface Protection Conference ( Ytskyddsdagarna ) har blitt arrangert årlig i Gøteborg i to dager siden 2011, og har totalt hatt flere enn 3000 deltakere!

Folk og bedrifter i Norge har ytret ønske om at Overflateakademiet skal starte sine konferansedager i Norge. Det finnes enorme kunnskaper her som bør videreformidles.

Overflatekonferansens «grenseløse dager» vil derfor bli arrangert i Strømstad 13.-14. mars 2024. Målet er at innovative og kunnskapsrike mennesker møtes og får økt kunnskap om hvordan det er mulig å spare penger og samtidig redusere miljøbelastningen ved rett vedlikehold og rehabilitering av strukturer i stål og betong.

Vel møtt til
SPC Surface Protection Conference
Strømstad Spa & Resort
Kebalvägen 229,
452 40 Strømstad


© SPC Strømstad. All rights reserved.
Powered by Aveny Production.